Take a fresh look at your lifestyle.

FIFA: Fijirde tokke Boll kosde nga koofiiru Duuniyaaru fuddaama haa Qatar.

0 146

Lesdi Ecuador fuddi fijirde bee nasaraaku nde be nyaamino Lesdi Qatar 2-0 haa fijirde 2022 FIFA World Cup ko fudda haa Daldal fijirle nde  Al Bayt Stadium haa Qatar.

Bawti gamarle ‘e gimi ko wada dooko fijirde nden fudde hooreejo kawtal ngal  FIFA Gianni Infantino hokki umroore fijirde fudda.

Bawti fijirde nden timmi daldi  Ecuador bee nasaraaku dow Qatar bee boggi  2-0 nden yakki nyi’e haa fijirde mabbe garoojum to jam.

Lesdi Qatar  laati Lesdi Aranndeere ko arti fijirde nden arti wurtaago nden Lesdi Ecuado bo laati arannde nder Lesdi fuddi hebuki nasaraaku haa fijirde  nden.

Lesdi Ecuador tammi fijuki bee Lesdi Netherlands nyannde Jumbaare, 25th, Lewru November.

 SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.