Take a fresh look at your lifestyle.
Eid

FRSC: Tefri ummaatoore tokka ko diidaadi sappi.

0 1,546

Hooreejo hukuuma hakkilanta shaanu hasaru dow Baruye, Dr. Boboye Oyeyemi walli wadoobe seyo lamar Easter seyo enanta tefruki wadoobe jahale tokka ko diidaadi sappi laanyol sappi ngam ustuki hasaru.

Dr. Oyeyemi suuditi haalakan haa Abuja Laamorde Lesdi Naajeeriya.

O wi“taadiibe hukuumawa ngan wadan fodde bawde mabbe no haandi ngam yiiki be renti ummaatoore enanta jawle mabbe dow Baruye.

Kadima O tefri laanyoobe mba’ante tokka ko diidaadi sappi be dala hoosuki dongle duudde ko buri senbe mootaaji mabbe .,” Oyeyemi.

Bawti O tefri laanyoobe lorna hakkiilo tokka diidaadi non O tefri kawtal koppi bee hukuumaaji enanta rentoobe fuu hokkamo baawal baawo ngam kuude den huuwe no haandi.

Haa ragare O wadani wadoobe yaafu ALLAH yaaru be jam.

Sadiq Alfa

Leave A Reply

Your email address will not be published.