Take a fresh look at your lifestyle.

Wankoore do wade dow baruye Lesdi Albania ngam dulduki Biddo Debbo.

0 225

Haajantoobe hake Innu Adama haa Lesdi Albanian wurti dow baruye do wada wankoore ngan tefanki Biddo Debbe mo be doldi haa Lesdi Kenya ndimu muudum.

Biddo Debbo on  Joy Aoko mardo Duubi 22 mobe doldi betawimo nyibaalo wonngo haa Tirana nokkuure nde O woni be hoosimo nyennde sappo ‘e tati 13th August, non wadi wadoobe wankoore nden do tefa goongaaku haalakan bee wiiki Police’en waday ko haandi.

Looyaajo  Idajet Beqiri gondo nder wadoobe wankoore nden wi fakat be waday ko haandi ngan nyokkinki haalakan nafataako.

Daydo biddo on  Ruth Aoka, tawaaka nder wadoobe wankoore nden amma O wi be meedi bisddo maako on haa yottini mo niido.

Kadima O wi be nanngi biddo maako haa leeso Nyaundorde hewtani Lebbi 3 ngan batten yaw saatungu.

Naatinoowo gollaali do lincita haalakan iga nden amma haa jotta laabka wanngay dow haala Binngle am.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.