Take a fresh look at your lifestyle.

UAE: Ardiido Buhari yottini kofli foofo maako yaaki ngomnati ‘e Lenyol Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan

0 193

Ardiido Lesdi Naajjeeriya, Muhammadu Buhari wi soytuki Ardiido kawte Lesde Arab’en  (UAE) Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan meemi ummaatoore Lesde Duuniyaaru fuu ngam tiinaare enanta boddi maako.

Buhari wi “fotay timmina limtuki boddi ardiido on sooyudo yonki muudum ngam O wadi ko moyefu nder Lesde Duuniyaaru numtirtamo ko yaarata Kawte Lesde Arab’en ena Luttude Lesde Duuniyaaru.’’

Kadima O wi , “do nder taariiha kawte Lesde Arab’en do Lesde Arandeeje de burdi jahargal yeeso hedi Shaanu kilantaaji riskuuji nder Duuniyaaru,.

“maydo on Khalifa Bin Zayed numtete nder huuwiibe boddi ngam yaaruki lesdi maako yeeso ‘e  weltinki ngurndam ummaatoore mabbe haa giifakan.’’

Ardiido Buhari wadni soytudo on Do’a ALLAH fewnanmo hokku lenyol maako munyal enanta ummaatoore kawte Lesde Arab’en fuu Munyal.

Sheikh Khalifa, danyaama nder hitaande  1948, O maggi laamu ndernhitaande 2004,.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.