Take a fresh look at your lifestyle.

Ministaajo shaanu rento wadani Julbe barka bee juuluki julde suumaye jam

0 246

Ministaajo mo hakkilanta shaanu Rento Nder Lesdi Naajeeriya, Major General Bashir Salihi Magashi wadani  Julbe Barka bee timminki suumaye enanta juuluki julde  Lewru Suumaye jam.

General Magashi wi haandi Ibaadaaji dum ummaatoore wadi wakkati suumaye do tokka wadeeeki ndeyefu nder geendam mabbe taa hootana kuude nyiddudi ngam tabitinki joonde jam nder Lesdi Naajeeriya.

O tindini dow hokkuki sadaka ‘e waduki mu’aamalaaji boddi naa see  julbe tan haandi moye fu tokka datal ngal ngam wadda joonde jam.

Ministaajo on manitiinaaje Ardiido Buhari ‘e tabitinki Naajeeriyaabe be do wada fodde bawde mabbe haro yiiki jam hebaama nder Lesdi Naajeeriya.

Kadima O usi O yeti ummaatoore bee hokkuki be baawal baawo faaki golle mabbe.

Haaragare,O tefri ummaatoore itta feerotiral Le’I, Diina habdana  no joonde jam hebirte nder Lesdi Naajeeriya.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.