Take a fresh look at your lifestyle.

Ardiido Buhari sinkani Lenyol be nyibaalo yibbi dow mabbe.

0 119

Ardiido Buhari wi yibbuki chi’e nder Lesdi Naajeeriya do dum hunnde on jee ko haandi beda Linciteeki Ardiido Lesdi Naajeeriya, Muhammadu Buhari sinkani lenyol sooyube yonki mabbe enanta nawniibe wakkati nyibaalo yibbino haa fattude eEbute meta nder Gasol Lagos.

Buhari wanngini suno muudum sanne bee fe’aano ngon nden mani tiinaaje be nballa njawka habdoobe ngam hisnuki ‘e yidol ummaatoore haa giifakan

Ardiido Buhari ngam nyiddi masin.

Kadima O tefri hukuumahakkilanta shaanu nyibaali besda himma haro yiiki faddi mallabo waddi ragare yibbuki nyibaali nder Lesdi Naajeeriya.

Sadiq Alfa,

Leave A Reply

Your email address will not be published.