Take a fresh look at your lifestyle.

NBBF: wadi Giidal

0 191

Ardiido mo hakkilanta shaanu fijirde ball andira Basketball (NBBF), Musa Kida, wi yebre tokkere maako do gollida bee hukuuma hakkilanta shaanu fijirle enanta sukaane bee Jaahargal yeeso.

Kida wi no ardiibe yaali haa giidal ngal ko hawti bee seketeriijo enanta ballo maako fu nido tan holli himbe wala feerotiral hakkunde amin haa hukumawa ngan. NBBF president said this while addressing journalists in Lagos during a meeting held by the NBBF.

Ngam sanadu giidal ngal hokki be jaaburuwa ngan bosesel wannginol taskaram ko ko hewtanta duubi 4 do huutinire.

NBBF mani tiinaaje ngomnati kawtal Lesdi bee wambuki baawo shaanu pijirle nder Lesdi Naajeeriya.

 Kida besdi ka bee wiiki be fuddi  hebuki kawtal koppi hakkunde mabbe ‘enanta kuude nafooje.

Nder tawaabe haa giidal ngal woni, Kida (hooreejo), Babs Ogunade (ballo Ardiido), Adamu Jalong, Olumide Oyedeji, Ugo Udezue, Prof Musa Yakassai (NapherSD), Felix Awogu, Victor Okoro.

Col. Samuel Ahmedu, Prof. Florence Adeyanju.

Sadiq Alfa

Leave A Reply

Your email address will not be published.