Take a fresh look at your lifestyle.

Ballo Ardiido Lesdi Naajeeriya wi haandi bibbe Naajeeriya wada giidal.

0 331

Nyennde Alamiisa Ballo ardiido Lesdi Naajeeriya, Prof. Yemi Osinbajo wi Naajeeriyaabe haandini joonde giidal ngam yewtuki ko waddi soynde narral enanta sendiigu hakkunde bibbe Lesdi Naajeeriya.

O suuditi bana ka’a haa Gasol Lagos wakkati omtuki deftere marnde takiyaae, “The Road Never Forgets,” Laawol yejjitittaake. Windaadum darectaajo boymaajo mo kubaruuji, Dr. Yemi Ogunbiyi.

Moobtorde nden wadaama on ko hawti bee seyo lamar hewtuki duubi Dr. Ogunbiyi 75th

O wi “haandi ‘en jooda musamman ngam en meta ko haandi ko watta ‘en hurga gannudi feerootiral hakkunde meeden ko yidi senda’en ha tamre woore.

Sadiq Alfa.

Leave A Reply

Your email address will not be published.