Take a fresh look at your lifestyle.
Eid
Browsing Tag

giidal

NBBF: wadi Giidal

Ardiido mo hakkilanta shaanu fijirde ball andira Basketball (NBBF), Musa Kida, wi yebre tokkere maako do gollida bee hukuuma hakkilanta shaanu fijirle enanta sukaane bee Jaahargal yeeso. Kida wi no ardiibe yaali haa giidal ngal ko hawti