Take a fresh look at your lifestyle.
Eid

Ummaatoore haa Johannesburg wi he’ibe besdaari Ceede Yiite Lamtarki.

0 109

Kawwtal hakkilanta shaanu ummaatoore haa Lesdi Johannesburg do wada wankoore dowko laarani besdaari ceede kubbirle yiite Lamtarkiye haa giifakan.

Yidannde mabbe ni haa Lesdi Africa Fombinaari be feesina yiita ngen nden Ceede maange uste ngam neebi bedo yiida bee gannudi yiite ngen.

Soynde yiite ngen haa bakkeejeden do nder gannudi mawdum haa ton ko hurge bee jawdum.

Kastaado anndudo ko nge nafata wi ngomnati Lesdi ndin fukkiri hedi soynde waduki rufayonnta dow haala  kubbirle haa Lesdi ndin.

Lesdi Africa Fombinaari do heba yiite mabbe hedi laabi kubbirle Yulbe bee ko hewtani gebe 85%.

Kampaniwa hakkilanta shaanu yiite nga Eskom, do feesina yiite ko hewtani teddaanga 45,000 megawatts ji amma ko hokkata ummaatoore buray 27,000 MW, .

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.