Take a fresh look at your lifestyle.
Eid

Sooja’en hebi nasaraaku dow turtube haa Jihawol Kaduna

0 61

Rentoobe be Kawtal koppi bee walde Sooja’en 1 Division Nigerian Army, haa Kaduna hisni wujjaajaabe be be suudi  ko hewtani 30 nden jabti balmi bana Bindigaaji bee mba’ante mashinji 2 nyannde Alamiisa 2nd February 2023.

Rentoobe ben hippi turtube ben haa labbaare Manini dow buwaangal  Kaduna yaaki  Birnin Gwari bananta hooreejo mo hakkilanta kubaruuji mabbe Lieutenant Colonel Yahaya Musa sappi.

Sooja’en ben wadi fodde bawde mabbe sanne be habdi’e saatagidku’en ben haa be hebi nasaraaku.

Sooja’en ben doofti wujjaabe ben haa yotti galluuje bana  Udawa enanta  Birnin Gwari.

Hooreejo mo hakkilanta shaanu elto ‘e golle mabbe, Major General SE Udonwa, mani tiinaaje sooja’en ben sanne .

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.