Take a fresh look at your lifestyle.

Lesdi Libya walli Lesdi Tunisia

0 62

Wakkati Lesdi Tunisia yiidanno ‘e yanngadaaji soynde nyaamannde kiddiraandi Lesdi ndin  Libya walli be bee nyaamannde.

Mootaaji mawdi mawdi ko hewtanta 96 on roondi ko nanndi bana,sukkar, nyebbam, sonndi flour enanta maarooje yaaranibe.

“dokkal man hokkaama on bawti  Prime Ministaajo on keso  Abdelhamid Dbeibah yaari nggilla yaaki ton Lebbi 2 caaliidi ”.

Woodi narral luumooku sanne haa keeri hakkunde Lesde den 2.

Lesdi Tunisia do yiida ‘e yanngadaaji iga hitaande 2011, ko waddani Lesdi ndin tampere kilantaaji riskuuji.

Juggam niiman besdi saatugo ngam sanadu fitnaaji siyaasa haa giifakan.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.