Take a fresh look at your lifestyle.

UN,FCT: wadi kabbidal narral.

0 122

Ardungal Laamu Laamorde Lesdi Naajeeriya (FCT) hawti koppi bee UN dow ko laarani haala njamu, janngirde enanta shaanu ndemri.

Ministaajo mo FCT, Muhammad Bello enanta mo hakkilanta shaanu innu Adama mo UN gondo haado Lesdi Naajeeriya, Mr Mathias Schmale, kambe on hawt wadi kabbidal ngal wakkati be lartanno golle mabbe dum hitaande.

Ministaajo on wolwi haalakan haa ofisru maako ko nden O mani tiinaaje  UN  bee baawal baawo mabbe haro walluki FCTA musamman haa kuude mabbe.

Mr Mathias Schmale wi woodi fannuuji 3 di be burdi hooranki hakkiilo haa UNSDPF aran  (1) woni hake innu Adama ,joonde jam enanta shaanu Rento, (2) huuwuki kuude kimminiide (3) wadduki kuude jahargal yeeso.

Seketeriijo mo kilantaaji riskuuji enanta dabareeji enanta PPP, Hon. Agboola Lukman Dabiri wi ummaatoore  FCT tammi botiraaki bee kabbidal ngal masin.

Dabiri besdika bee wiiki juggam kabbidal ngal wadaama on kuude jahargal yeeso hakkunde mabbe haa yeeso.

O limit duudka ko ummaatoore botiri bee  UN bana shaanu njamu,elto nyawndoobe ‘e nyawndordu,enanta shaanu janngirde.

Tawaabe haa wakkatiire nden woni seketeriijo tabitiido mo FCTA, Mr Olusade Adesola, hooreejo golle ministaajo on, Malam Bashir Mai-Bornu, seketeeriijo shaanu janngirde, Hon Sani El-Katuzu, seketeriijo shaanu njamu, Dr Abubakar Tafida, hawtaade  bee be UN.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.