Take a fresh look at your lifestyle.

Ardiido Lesdi Naajeeriya omti giidal hoore’en Police ‘en haa Imo.

0 109

Ummaatoore Jihawol  Imo taskani ngilla Ardiido  Muhammadu Buhari nyennde Altine  31st, October.

Ardiido Buhari wadi ngillakan musamman ngam omtuki giidal besduki anndal jee Ardiibe Police ‘en dum hitaande 2022 musamman ngam taskaramji shaanu cubi di tammi wadeeki.

Nokkuure giidal ngal woni haa galluure Owerri,laamorde Jihakan do taski sanne bee footooji enanta Are pawne haa giifakan.

Rentoobe fu dalaaka baawo be taadi 3.

 SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.