Take a fresh look at your lifestyle.

Hooreejo diplomasiiyaaku haa Lesdi Kanada dali golle maako.

0 140

Hooreejo diplomasiiyaaku Lesdi Kanada,  Chérif Mahamat Zene, dali golle muudum ngam ardiido Junta do hokkamo kuude ko haanday O huuwa.

Anndinoore nden wadaama on wakkati be wadanno bolindiral narral hakkunde mabbe.

Chérif Zene goddo on mo habdannta ngomnati dow ko laarani narral tefre joonde jam haa galluure Doha iga   8th August beenanta kawte Turtube.

Ngam tiinaare maako on wadi turtube wabbe fuddi joonde narral  (DNIS), hewtrani lewru saallinde do wade haa N’Djamena ngam be wada Cubi laabdi goongaraaji.

Cherif wi dereeeji saawudi kalimaaji cembiddi bindaangol Ardiibe Sooja’en gooto nder mabbe woni   Mahamat Idriss Déby Itno, yerbaama warki tomaako ko tekki yerbeeki bana ni  nden sappimo dow O huuwa kuude goddi di wala ndungayre nden naa kuude maako non on wadi sanadu dalki kuude maako.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.