Take a fresh look at your lifestyle.

Terem Moffis enanta  Cyriel Dessers fijoobe on kastaabe.

0 118

Fijiibe tokkere Boll kosde be Naajeeriya  Terem Moffis enanta  Cyriel Dessers fuddi wanginki ko’e mabbe haa Super Eagles.

Wakkati manajaajo mo hakkilanta shaanu tokkere Boll  boymaajo  Kwara United Samson Unuanel wiido be tammi fijuki fijirde soobiraaku  Desert Foxes be Algeria ngam besda wanginki sukaabe ben.

Terem Moffi enanta  Cyriel Dessers fijoobe on kastaabe nyaamoobe boggi ndeywfu to be fijan. Amma be wala heba wateeki ndeyefu haa tokkero fijoobe  Super Eagles.

Lesdi Naajeeriya enanta Lesdi Aljeeriya do hawta wada fijirde soobiraagu ngam wallabe haro tencol be tammi fijinkibe haa  2022 World Cup dum wadete haa  Qatar.

Leave A Reply

Your email address will not be published.