Take a fresh look at your lifestyle.

Catriona Liang: wi Lesdi Naajeeriya dum Lesdi on marndi sembe sanne nder Lesde Africa

0 98

Commissinaajo mawdoojo mo Lesdi britaania yarbaado naajeeriya  Catriona Liang, wi Lesdi Naajeeriya dum Lesdi on marndi sembe sanne nder Lesde Africa ngam non on Lesdi Britaania do gollida bee maari hedi nokkuuje feerefeere bana hedi shaanu Rento,luumooku,kubbirle Yeete Lamtarki enanta ko laarani yanayuuji sella.

Debboojo on suuditi bana ka haa yeeso kubaru’en nder galluure Abuja Laamorde Lesdi Naajeeriya.

Lesdi britaania enanta Lesdi Naajeeriya do narri kabbidal narral boosungu ngu Diplomasiiyaaku ko neeba.

Kadima O wi, darndenLesdi Naajeeriya dari Lesdi Britaania badaaki sam ndi woodi daraja sanne.

Dowko laarani lamdo on keso, Liang wi King Charles   III  do wada fodde bawde muudum ngam yiiki hurgi gannudi yanayuuji selle bananta  Queen wadata.

Ardiido mallabo lamdo Lesdi Britania Queen Elizabeth II soyti 19th Lewru  September, haa St. George’s Chapel at Windsor Castle

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.