Take a fresh look at your lifestyle.

Ardiido Lesdi Naajeeriya mani tiinaaje ngomnaajo Jihawol Imo.

0 93

Ardiido Lesdi Naajeeriya Muhammadu Buhari mani tiinaaje ngomnaajo Jihawol Imo Fombina walaadu Fuuna Lesdi Naajeeriya,Hope Uzodimma dow ko laarani kuude Jahargal yeeso.

Ardiido on wadi manoore nden nyennde Salaasa haa galluure  Owerri, laamorde Jihawol Imo.

Buhari wi Ardungal maako accan taariiha kuude jahargal yeeso nder Lesdi ndi ndi fuumaari kuude ko wallata ngeendam ummaatoore.

 Buhari, omti barawal ngol Owerri/Orlu ko hawti be Owerri/Okigwe haa jihakan.

O wi“mi nani beldum wartuki Jihawol Imo musamman ngam mi omta kuude jahargal yeeso bananaido haa Jihakan les ardungal ngomnaajo Hope Uzodimma. 

Ardiido Buhari Lamsika bee wiiki a4rdungal maako fijay bee kuude nyibaali nder Lesdi Naajeeriya ngam sembidinki kilantaaji riskuuji enanta ko waddata jahargal yeeso Lesdi Naajeeriya.

SADIQ ALFA.

Leave A Reply

Your email address will not be published.