Take a fresh look at your lifestyle.

Turtube al-Kaida yaari kippe haa Lesdi kenya.

0 241

Turtube al-Qaida  hawtube koppi bee al-Shabab ‘en yaari kippe haa keddiraandi Lesdi Kenya.

has issued a new threat against neighboring Kenya.

Al-Shabab wi faasititta yaaruki kippe haa galluuje Nder aLesdi Kenya seeto Sooja’en Lesdi Kenya wurti nder Lesdi Somalia.

Kadima be besdika bee wiiki toni haa ngomnati Lesdi Kenya accay yaaruki kippe ha mardi Julbe ha Lesdi Somalia kambe ma be tokkan yaaruki kippe nder Lesdi Kenya.

Al-Shabab ‘en do habda be ngomnati Lesdi Somalia be be kawtal AU tefoobe joonde jam haa giifakan ko hewtani duubi 15.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.