Take a fresh look at your lifestyle.

Ceede ko hewtani N43 bilionji hokkaama ngan huuwuki kuude baruye nder Jihaaji 4 ha wayla walaadu Fuuna Naajeeriya.

0 142

Faada laamu Ardungal Lesdi Naajeeriya yerdi bee wurtinki ceede ko hewtanta N43 billionji ngom huuwuki kuude baruye haa wayla walaadu Fuuna Lesdi Naajeeriya.

Ministaajo mo hakkilanta shaanu hasaruuji e jahargal yeeso  innu Aadama, Sadiya Farouk, kanyum on suuditi haalakan bawti giidal mabbe bee Ardiido Buhari haa Abuja.

Farouk wi botiroobe bee kuude den woni Jiha, Adamawa, Bauchi, Borno, Gombe enanta Yobe.

O wi “be majjinan haa Jiha  Borno, ko hwtani  N13,553,902,668.95 dow kuude ko hewtani kilomiitaaji  22.5. hakkunde  Ngon-Koshode, Ngon-Dosmari-Zabamari-Kongologo-Kajari.

Nden Jihawol Gombe bo ceede ko hewtanta   N12,199,182,845.70. Dow ko laarani kuude barawal ko hewti kilomiitaaji  53 hakkunde  Gombe-Abba yaaki  Kirffi

Kadi Gombe enanta Bauchi hawtan haa kuude buwaangal dow Ceede ko hewtani N11,697,355,449.61.

Non Kadima Ceede ko hewtani  N12,199,182,845.70 majjinte haa kuude ko hewtani kilomiitaaji 54 haa  Mutai – Gudal nder Jihawol   Yobe.

Nden haa Jihawol Adamawa bo Ceede majjinte ko hewtani N6, 202,214,413.29 dow ko laarani kuude Buwaangal Garkida ko badootiri bee nokkuure  Sambisa.”

Ministaajo on Lamsi haalakan bee wiiki baruye den subtaama on bee anndaangal ngomnati Jihaaji enanta Ardiibe nakkeeje den.

SADIQ ALFA.

Leave A Reply

Your email address will not be published.