Take a fresh look at your lifestyle.

Ardiido Lesdi Naajeeriya wadani Abdussalam barka bee hewtuki 80.

0 171

Ardiido Lesdi Naajeeriya Muhammadu Buhari wadani Ardiido Lesdi Naajeeriya boymaajo General Abdulsalami Abubakar, barka bee hewtuki duubi  80 iga danyorde maako warki June 13, 2022.

Ardiido on wi iga  soobiraabe,derdiraabe,bikkoy, keddiraabe fuu bee luutanki ngomnati kawtal Lesdi Naajeeriya O wadani barka.

Ardiido on mani boddi maako ko O huuwani Lesdi Naajeeriya enanta Africa fuu dow ko laarani joonde jam.

Ardiido  Buhari hewtudo duubi din 80 do’a ALLAH besdan mo njamu bashiira ‘e juutal balde.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.