Take a fresh look at your lifestyle.

NRC: wi Laanaaje Lesdi Abuja-Kaduna fudditan kuude 23 Lewru May 2022.

0 190

Hukuuma hakkilanta shaanu jahaale bee gidaadi ngomnati kawtal Lesdi wi laanawal Lesdi ngal iwoyta Jihawol kaduna ya Abuja fudditan golle nyannde Altine  23rd May 2022.

Haalakan suuditaama on haa hunnduko ballo Directaajo hukuumawa ngan, Mr Yakub Mahmood, wi be jaaburuwa ngan dawri dow  (NRC) “min hoosi jabrude kanndude haro rentuki naatoobe laanaaje Amin rento’e Laanaajeden fu lornanaama hakkiilo sanne.

 “jabrudde den ko hoosado naa barawal Laanawal Lesdi iga Abuja yaaki Kaduna tan min hoosi jabrude den haa laabi laanaaje den de fu nder Lesdi Naajeeriya . min taskani fudditaaki kuude Laanaaje den de Abuja –Kadina  nyennde Altine  23rd May 2022.”

Kadima “dooko naatoowo ngal fu nasta seeto holli derewol seedaramku maako laataaki bii Lesdi. (NIN),Lamba lenguru maatootiral ronoowo mo, dereeji seedaramku golle maako,woodi tencol masin dooko nastuki Laanawal ngal.”

Hukuumawa ngan NRC tefri naatoobe Laanaaje den hawta hoore bee huuwoobe mabbe ngan tokkuki umrooje naatuki laanaaje deen.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.