Take a fresh look at your lifestyle.

Sooja’en daliibe golle tefraama sawriinde mabbe.

0 103

Hooreejo Sooja’en Lesdi, Lieutenant General Faruk Yahaya tefri Sooja’en daliibe golle tokka wadduki sawriinde mabbe dow ko laarani kuude sooja ngam yawna hurguki gannudi soynde rento nder Ledi Naajeeriya.

General Yahaya suuditi banaka’a wakkati be timmina elto sooja’en ben jee Asaweere nyennde Salaasa  10 May 2022 mardum taakiyaare: “Effective combat Arms Manoeuvre: A Panacea for success in battle”. Hebuki nasaraaku haa konu.

Hooreejo on wi waduki elto ngon hunnde on kimminiidum sanne ngam do walla haro yiiki jahargal yeeso hebaama nder golle mabbe.

General Yahaha mani tiinaaje Ardiido Lesdi Naajeeriya  Muhammadu Buhari bee hokkuki be baawal baawo nden O tefri sooja’en ben besda sattinki terde mabbe faaki golle mabbe ngam wadda ragare saata gidku ‘e kuude  saata gidku’en nder Lesdi Naajeeriya.

SADIQ ALFA.

Leave A Reply

Your email address will not be published.