Take a fresh look at your lifestyle.

Hooreejo wakiili’en majaliisaaru ndotti’en tefri naajeeriyaabe kawtal koppi.

0 263

Hooreejo wakiili’en majaliisaaru ndotti’en , Ahmed Lawan tefri Naajeeriyaabe wada boddi ko waddata jahargal yeeso Lesdi Naajeeriya.

Lawan suditani kubaruujjo Suudu Radio Konngol Naajeeriya wakkati bee yaarana Ardiido Buhari ngilla kofli julde haa hodorde maa ndeAbuja Laamorde Lesdi Naajeeriya bee wiiki Do’a ‘e kuude boddi tan nafata Lesdi Naajeeriya no joodirta joonde jam,

‘O wi wadanki Naajeeriya do’a naa see julbe tan haandi hawta wade bee be haykaleeji fu ko waddanta ‘en joonde jam enanta jahargal yeeso nder Lesdi meeden.

Toni haa ‘en hawtan koppi ‘en narra ‘en heban joonde jam enanta jahargal yeeso bananta bernde yidi.,”

Senator Ahmed Lawan wi bee yanngadaaji di Lesdi Naajeeriya yiidi dow ko laarani COVID-19, bee non fu ngomnati wadi fodde bawde ko wallata bibbe Lesdi ndin.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.