Take a fresh look at your lifestyle.

Ardiido Buhari yottini kofli foofo yaaki ummaatoore Jiha Sokoto

0 303

Ardiido Lesdi Naajeeriya Muhammadu Buhari holli suno maako bee sanadu ko halki himbe ko hewtanta 29 haa Gidan Magana nder Galluure Shagari Jihawol Sokoto.

 Ardiido on yottini kofli foofo maako yaaki lenyol sooyiibe yonki mabbe haa maayo  ngo Gidan Magana, musamman Malam Muhammadu  Auwal,  mo sooyi bibbe maako ko hewtanta 5.

 Kadima Ardiido Buhari tefri hukuuma hakkilanta shaanu nyam nder Lesdi Naajeeriya besda hooruki hakkiilo dow ko laarani fe’aano bana ni ngam rentuki yonki ummaatoore.

 Haa ragare Buhari hofni ngomnati enanta ummaatoore Jiha Sokoto fuu bee ko fe’i.

Sadiq Alfa.

Leave A Reply

Your email address will not be published.