Take a fresh look at your lifestyle.

Wakiili’en majaliisaabe hoosi jabrude kanndude ko hurgata gannudi soynde Rento.

0 213

Wakiili’en majaliisaabe wi hoosi jabrude kanndude ko waddata soynde rento nder Lesdi Naajeeriya, jaabrude den hoosaama on bawti kippe kallude ko yaara haa dow ummaatoore be Jihawol Plateau enanta Benue ko wadi sanadu halkuki dudbe haa bakkeeje den.

Majaliisaabe ben 2 Yusuf Gaji enanta Benjamin Mzodu kambe on waddi haalakan haa yeeso majaliisaabe bawti kippe caatude yaara haa Kanem enanta Tarka.

hukuumaaji rento woodi kubaruuji laabdi dow ko laarani haa nokkuuje d saatagidku’en ben ngoni haa ladde Kambari nder Jihawol  Taraba enanta Bangala ha galluure nder Jihawol  Plateau nokkuuje de be bindi gaaji din mobtata be yaara kippe.” Gaji

Mr. Mzondu wi haandi jaabrude kanndude hoose ko rentata ummaatoore enanta jawle mabbe dooko bura sembe nder Lesdi Naajeeriya.

Ballo tumbaljo wakiili’en ben, Ahmed Idris-Wase, tefi be hiita rentoowo fu mobe tawri bee juude walluki saatagidku’en.

Non Kadima wakiiliijo Katsina, Fatuhu Muhammad, tefri cammitiiji majaliisaaru ndun besda tiinaare ngam hurga gannudi din nde woore.

Haafahin, Blessing Onuh, mo jihawol Benue wi dow ko laarani rento yoway dow ngomnati Lesdi tan hawti be Ummaatoore fu.

Bawti bolide den fuu, Majaliisaabe ben nodditiri hooreejo Police’en yawna deppinki fitnaaji haa nokkuuje de wontiri beefitnaaji din.

Sadiq Alfa.

Leave A Reply

Your email address will not be published.