Take a fresh look at your lifestyle.

Lesdi Somalia taskani waduki cubi majaliisaabe.

0 118

Ardiibe Ledi Somalia anndini wiiki dum tammi waduki cubi majaliisaabe Lesdi ndin 25th Lewru February, bawti fitnaaji de’iti haa giifakan.

Niiman hebaama on bawti bolide ko hoosi wakkati kewdum,

Prime Ministaajo Lesdi ndin  Mohamed Hussein enanta ardiibe Lesdi ndin on hawti wanngini laabka dow haala cubi din.

“cubi din di tammi wadeeki dum majaliisaabe ben fuddete 15 Lewru January yaaki February 25,hitaande  2022,” Ka wolwaama haa galluure  Mogadishu laamorde Somalia.

Kawtal Lesde Duuniyaaru meti duudka dowko laarani fitnaaji kabe Al- Shabaab ‘en wadete haa bakkeeje den.

Wakiili’en ko hewtanta 30,000 on yerbete musamman ngam lartuki no cubi din dogginirte. Sadiq Alfa

Leave A Reply

Your email address will not be published.