Take a fresh look at your lifestyle.
Eid

Ardiido Lesdi Naajeeriya hoosi jabrude kanndude ngam hoytina ummaatoore haala Ceede Kese

0 61

Ardiido Lesdi Naajeeriya  Muhammadu Buhari tefri ummaatoore hokkamo nyalde ngam wadduki ragare sadirmaaji ko ummaatoore wontiri ko waylitol Ceede nder Lesdi Naajeeriya .

Ardiido on suuditi bana ka’a wakkati aagal ngomna’en APC yaaranimo ngilla haa  hodorde maako nde Abuja.

Ardiido Buhari wi waylutuki Ceede den wadaama on ngam sembina kilantaaji riskuuji enanta botirki ummaatoore. 

O wi “bankiiji goddi nder Naajeeriya yidi ko’e mabbe tan nden bo ko hewti nduubu on be besdi sarti be accata yidanki ko’e mabbe nden wala ko waylata.”

Kadima O wi mi hediti rahootooji haa tbiiji dowko laani sadirmaaji ummaatoore wontiri ngam non min hoosi jabrude kanndude nder nyalde ko besda ngam wadda ragare niiman nder Lesdi Naajeeriya.

“mi lartan ko  CBN enanta campaniwa  wannginta Ceede den ngam nanuki nobe wontire ‘e wannginki laabka nder wakkati.

Ngomna’en ben wi wambibaawo bee waylitaaki Ceede den amma be tefri ardiido on besda wakkati yaaki Ragare hitaande dooko Kidde acca huuweeki nden Kadima  waddan gannudi haa cubi garooji nder Lesdi Naajeeriya.

Haa ragare ardiido Buhari yecci ngomna’en ben be yecca ummaatoore O nani bojji mabbe jabrude kanndude hoose  ngam waddana ummaatoore koydum.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.