Take a fresh look at your lifestyle.

MNJTF: besdi tiinaare ngam meeduki turtube nde woore haa bakkeeje Lake Chad

0 27

Hooreejo sooja’en kawtal koppi  (MNJTF), Maj.-Gen. Abdul-Khalifah Ibrahim, wadi tefre besdaari sattinki terde no meedirta turtube haa bakkeeje  Lake Chad Basin.

Tumbaljo MNJTF, Lt.-Col. Kamarudeen Adegoke, suuditi haalakan nyennde Asawe bee wiiki hooreejo on wolwika wakkati be wadanno lamar sattinki terde sooja’en ben ngam be meeda turtube ben nde woore nder Hitaande 2023 haa  N’Djamena, Chad.

O mani tiinaaje Sooja’en ben sanne bee kawtal koppi ‘e naraal hakkunde mabbe nde be meedi turtube Boko Haram enanta  (ISWAP) haa Bakkeeje den

O wi nasaraaku ko hebe nder Hitaande 2022 doo fu hebaama on ngam sanadu kawtal koppi hakkunde sooja’en ben.

Hooreejo sooja’en ben wangini seyo muudum sanne bee nasaraaku kobe hebata haa bakkeeje densanne.

Ibrahim yaari ngilla yaaki ardiibe walliibe masin ngam yiiki jam hebaama haa bakkeeje den.

Kadima ballo hooreejo on, Brig.-Gen. Assoualai Blama usi yeti sooja’en ben bee tiinaare wakkati golle mabbe ngam jam hebe haa bakkeeje den.

Bulama mallabo mo hakkilanta fattude mo laamu ndondonu kanyumma wi be do taski masin haro hokkuki baawal baawo mabbe dow ko laarani tefre joonde haa bakkeeje den.

Haa ragare Bulama man usi yetti sooja’en ben be kawtal koppe MNJTF enanta ummaatoore walli fu haro yiiki jam hebaama hawtaade bee wiiki nasararaaku ko heba nder duubi caaliidi limtaataake ngam non O tefri be be besda tiinaare nder Duubu hesru bo.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.