Take a fresh look at your lifestyle.

Lesdi Chaina besdi kabbidal narral bee Lesdi Benin

0

Ministaajo shaanu yaasi Lesdiiku Lesdi China yaari ngilla yaaki  Cotonou nder Lesdi Benin ngam sembidinki kabbidal narral hakkunde Lesde den 2.

 Qin Gang yaari ngillakan bawti waduki seyo Lamar narral mabbe ko hewti Duubi 50.

Qin Gang wi “min besdan kabbidal narral dow ko laarani shaanu nyibaali,ndemri,elto shaanu rento bee ko wallata ummaatoore hawtaade be ko waddata joonde jam.

Ministaajo on yaari ngilla haa nokkuure mallobo kampaniwa wadta Limse haa Galluure  Glo-Djigbé ngam laara no kuude den huuwirte.

Nder Lewru  December 2022 Lesdi China enanta  Benin wadi seyo lamar hewtuki Duubi 50 ko narri ngam be wallindira hakkunde Lesde den 2.

Qin  wadi juude dow dereeji ngam besduki sembidinol narral hakkunde mabbe.

SADIQ ALFA