Take a fresh look at your lifestyle.

Cubi wakiili’en majaliisaabe wadaama haa Lesdi São Tomé

0 143

Cubi majaliisaabe wadaama ha Leswdi São Tomé, dum be subi wakiili’en mabbe ko hewtani 55 nder Lesdi ndin.

Cubidin di wakiili’en hawtaama bee di ardiibe bakkeeje den fu.

Jam’iyaaji ko hewtani 11 on wadi cubidin haa giifakan.

Doo O n laati arannde ko hewtani, 14,692 himbe Lesdi ndin wonbe haa Lesde Oroba ko wadi Lesde 10 subi.

Amma luutube ballo ‘en ko hewtani 53 subaama on iga bakkeeje 6 nder Lesdi ndin.

Jorge Bom Jesus kanyum onwoni hooreejo ngomnati kawtal koppi enanta ardule  jam’iyaaji 3, (PCD), (UDD)(MDFM).

Cubi din wadaama bee Gidde Gite lartoobe cubi be Lesde yaasi ko hewtani 100.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.