Take a fresh look at your lifestyle.

WEP,UN: taskani feesinki nyaamannde yaaki himbe 700,000 haa Lesdi Zimbabwe.

0 128

Taskaram nyaamannde ka Majaliisa moobgal Lesde Duuniyaaru, WFP, UN, yidi fudda sendiigu walliinde nyaamannde ko tammi hokkuki Himbe 700,000 haa Lesdi  Zimbabwe.

Taskaramka tammi fudduki nder Lewru October yaaki Lewru March garoojum.

O wii sownde nyaamannde hakkunde ummaatoore ummi iga  2.9 millionji yaaki 3.8 millionji.

Be taskaramka haa WFP, haa Lesdi Zimbabwe wi Ngomnati do gollita bee hukuumaaji ‘e mooble joodiidum hoore muudum ngam feesinki nyaamannde yaaki himbe ko hewtani  3.8 millionji.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.