Take a fresh look at your lifestyle.

NFF:taskani wadol Cubi Ardungal kawtal ngal.

0 152

Ballo ardiido kawta tokkere fijoobe bol nga  (NFF), lisal Jhawol Lagos, Seyi Akinwunmi, wangini anniyaaji muudum haro daruki tefre cubi ardungal kawtal ngal dum tammi wadeeki nder Lewru garoojum haa  Galluure Benin nder Jihawol Edo Fombib walaadu Fombina Lesdi Naajeeriya.

Akinwunmi do habdan a jabuki korowal, Amaju Pinnick, wadiido waadu Laamu nde 2 ko timmata lewru September 2022.

Akinwumi suuditi haalakan haa moobre nde wada haa Abuja hakku mabbe enanta bee Ardiibe kawtal ngal NFF bee Ardiibe laamu ndonndonu fuu tawaama haa giifakan.

Akinwumi wi “mi woodi anniya wo’itinki kawtal ngal NFF nahaandi toni mi hebi bosesel Ardungal ngal nden mi waddan jkuude jahargal yeeso sanne.”

NFF taskani wadol cubidin 30 Lewru September 2022 haa Benin City, Edo.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.