Take a fresh look at your lifestyle.

Nyaw meese nanngi himbe 5 haa Lesdi Africa Fombinaari.

0 174

Lesdi Africa Fombinaari hebi joyabre mardo nyaw meese andira monkeypox.

Haalakan wurti on haa hunnduko ministaajo mo hakkilanta shaanu njamu, Joe Phaahla , kanyum on meti duudka kolaarani ko ngomnati Lesdi ndin wadata maabo taskaramji no hurgirta gannudi batten yaw ngun.

Hukuuma hakkilanta shaanu nyawuuji raabooji haa   giifakan  (NICD) kambe ma be tabitini haalakan.

Kadima ,O wi be wadani himbe ko hewtani, 323 foondaama dow ko laarani nyaw meese.

Phaahla besdi bee wiiki besdaari futtuki nyaw ngun hulni ummaatoore sanne .

Nyau ngun halki himbe ko hewtani 11 nden nanngi ko hewtani 28,000.

SADIQ ALFA.

Leave A Reply

Your email address will not be published.