Take a fresh look at your lifestyle.
Eid

IDPs: Taskaram walluki hijirbe enanta rellube Ci’e mabbe omtaama

0 125

Hukuuma hakkilanta shaanu hijirbe enanta rellube nukkuuje mabbe omti taskaram shaanu njamu ka wallata, IDPS.

Niiman wadaama on bee gidaadi hukuumawa ngan.

Hooreejo hukuumawa ngan, Imaan Suleiman-Ibrahim kanyum on ardi haa omtuki taskaramka haa sangeere  hijirbe haa Waru IDP nder Abuja laamorde Lesdi Naajeeriya.

O himbe ko hewtanta 270 on tammi botiraaki ‘e taskaramka.

Imaan Suleiman-Ibrahim maniitiinaaje lokotoro’en kastaabe bee walluki no taskaramka wadirte no haandi nder Lesdi ndi’i.

Nder Lokotoro’en ben kastaabe woodi golloobe haa nyawndorde nde jannginta lokotoro’en ben nde

Ahmadu Bello University Teaching Hospital haa Zaria, wayla cakantaari Lesdi Naajeerya nden latiido hooreejo hakkilanoobe shaanu njamu haa giifakan,, Professor Kabir Oladogbolu wiido taskaramka woodi bote sanne ngam hurgan gannudi shaanu njamu nder Lesdi Naajeeriya.

Haafahin O besdika bee wiiki taskaramka ko wadete nder Aaweere do wallan hijirbe enanta relliibe Ci’e mabbe ngam sanadu be Binndigaaji.

Wodi goddo Lokotoroojo Kadima, Dr Abdullahi Kazaure, wii taskaram bana ka’a wadaama on nder taskaramji  SDGs 2030 nden bo wallan ummaatoore Lesdi Naajeeriya no haandi.

Ardiibe nokkuure mallabo sangeere hijirbe ben nde Waru haa Abuja holli seyo mabbe sanne bee wadanki be taskaram bana ka’a haa giifakan hawtaade bee manoore Ardungal Ardiido Lesdi Naajeeriya Muhammadu Buhari.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.