Take a fresh look at your lifestyle.

Ardiido Lesdi Naajeeriya Muhammadu Buhari wadanan ummaatoore Jawaabu.

0 88

Ardiido Lesdi Naajeeriya Muhammadu Buhari tammi wadanki Ummaatoore Naajeeriya Jawaabu nyende Alat 12 Lewru June ngam seyo lamar laamu siyaasa.

Ministaajo mo hakkilanta shaanu maatootiral, Lai Mohammed kanyum on suuditani kubaru’en  bana ka’a haa Abuja laamorde Lesdi Naajeeriya.

Ministaajo on wi “seyo lamar ngal hikka on hewtani nayabre ko do wade iga ko fudda nder hitaande 2019, 2020 enanta 2021.

Seyo lamar ngal donno wade 29 Lewru May dooko Ardiido Buhari waylita wartira June 12.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.