Take a fresh look at your lifestyle.

Ardiido Lesdi Malawi boymaajo wulliti kiita hebay nasraaku.

0 178

Ardiido Lesdi Malawi boymaajo, Bakili Muluzi, O hebay nasaraaku kiita maako dum gullitaali haa hiitordu , kiitakan dow ko laarani mosle jawle ummaatoore.

Ndottiijo on mar do duubi 79– laatiido Ardiido Lesdi Malawi ko hewtani duubi sappo iga 1994 yaaki 2004 “be tuumiri mo bee mosle Ceede ko hewtani  1.7bn bilionji Ceede Lesdi Malawi kwacha ($2.4m; £1.9m) Ceede ngomnati be tawi haa Asusu siga maako.

Kiitakan hewtani duubi 14 ko fudda ngam igginki on haa hewti banni

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.