Take a fresh look at your lifestyle.
Eid

Lesdi Naajeeriya taskani walluki Lesdi Sudan ngam meede saatagidku’en.

0 276

Ardiido Lesdi Naajeeriya  Muhammadu Buhari wi Lesdi Naajeeriya wallan Lesdi Sudan habre bee turtube haa bakkeeje mabbe.

Ardiido on suuditi haalakan nyennde jumbaare wakkati O jabbano nulaado Ardiido Fombinaari  Lesdi Sudan, Mr Albino Mathom Ayuel haa hodorde ngomnati laamorde Lesdi Naaajeeriya Abuja.

Buhari yecci nulaado on gannudi ko laarani soynnde rento ko’o tawri waylaari Lesdi Naajeeriya nder 2015 amma nasaraaku hebama dow boyma no.

O wi“min laran ko Lesdi mon wontiri dooko min hepta no min wallirta on,” 

Mr Albino Ayuel wi Fombinaari Lesdi Sudan do dari sanne ngan yiiki waddi ragare saatagidku’en haa giifakan.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.