Take a fresh look at your lifestyle.

Quadiri Haruna waddani Naajeeriya Nasaraaku.

0 121

Biddo Lesdi Naajeeriya Kastaado mo shaanu fijirde table tennis Quadri Aruna lorti hebi nasaraaku haa fijirde maako fahin bana no O hebirino nasaraaku haa fijirde nden nde Lesde Duuniyaaru

Commitiwa hakkilanta shaanu fijirde nden on hokki  Quadiri  Haruna  haatimmeere nasaraaku.

Nder jawaabu hukuuma hakkilanta shaanu Table Tennis Lesde Duuniyaaru (WTT), wi neebi biddo Lesdi Africa hebay nasaraaku bana nii,

Haruna laati aranndeejo  Baleejo mo Lesdi Naajeeriya hebi nasaraaku Naatuki nder  sappo hebiibe nasaraaku.

Sadiq Alfa

Leave A Reply

Your email address will not be published.