Take a fresh look at your lifestyle.

Himbe 160 halkaama bawti Kippe yaaraama haa nyawndorde Lesdi Sudan.

0 285

Taskaram mballa ka, Médecins Sans Frontières, MSF, wii kippe yaaraama haa nyaw ndorde wonnde nder galluure Darfur wadi sanadu halkuki  Himbe ko hewtanta 3 sooyube yonki mabbe haa nder nyawndorde  Kreneik nokkuure haa bakkeeje galluure Darfur Lesdi suudan.

Nder halkiibe ben woodi 2 nder mabbe dum golloobe taskaram ka  MSF.

MSF kippe den didabre yaaraama on haa  El Geneina Teaching Hospital, hirnaangeere Galluure Dafur.

Kadima golloowo nyawndordenden gooto maa soyti.

“min hultori sanne bee kippeden min yottini kofli foofo amin yaaki Lenyol sooyube yonki mabbe, min mettini masin bee ko fe’i.

Majaliisa moobgal Lesde Duuniyaaru UN tefi lincitol yaaribe kippe den ko wadi sanadu halkuki Himbe ko hewtani 160 .

Sadiq Alfa

Leave A Reply

Your email address will not be published.