Take a fresh look at your lifestyle.
Eid

AFN: fuddan fijirde duggudu haa Lagos

0 459

Yebre hakkilanta shaanu pijirle doggudu  nder Lesdi Naajeeriya (AFN), wi subtan fijoobe fijirde nden tippungel do dum tammi wadeeki haa fattude yaba nder Gasol Lagos.

Kastaabe fijoobe fijirde nden do tuume mooban haa Jihawol Lagos 28 yaaki 29 lewru April do ngam fijirde doggudu.

Nder jawaabu Seketeriijo yebre nden AFN, Prince Adisa Adeniyi Beyioku, wi fijirde nden nde tammi wadeeki do musamman ngam subta kastaabe sanne ngan be dogga duggudu dum tammi wadeeki jee  kawte Lesde Afrika fuu nder Lewru June 8 yaa 12 maaru

Beyioku  wi fijoobe fijirde doggudu nder Jihaaji Naajeeriya fu mooba haa Lagos dooko nyannde Alarba.

Sadiq Alfa.

Leave A Reply

Your email address will not be published.