Take a fresh look at your lifestyle.

Hiitordu Habasiinia yoofti Amir Aman Kiyaro

0 223

Hiitordu lesdi Habasiiniya tefi be yoofta, Amir Aman Kiyaro golloowo kuude jariidaaku bawti O tiggaamano haa tiggorde wala kita ta’animo.

Hiitoowo haa Laamorde Lesdi ndin, Addis Ababa, kanyum on hokki Kiyaro yoofol hiddeeko.

Be nanngino Kiyaro, 30, kubaruujo on  28th November haa Addis Ababa.

Kiyaro tuumma bee aybe soynde dowtanki ko ngomnati Lesdi ndin sappi.

Ndenno Kadima non be nanngino kubaruujo Thomas Engida bee aybeeji ko nanndi banani.

Bee hokkuki Kiyaro yoofol hiddeeko do, rentoobe Police’en dalay lincitol haalakan.

Commitiwa hakkilanta shaanu kiita kubaru’en ben anndini wiiki dow kubaru’en dudbe nanngaama bawti ngomnati ALesdi Habasha kiita nyadka haa giifakan.

Tippungel do on kubaru’en ko hewtanta 40 haa Lesdi Ethiopia tefri ngomnati hokkita kubaru’en ndimumabbe.

 SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.