Take a fresh look at your lifestyle.

Ghana tabitini Naajeeriyaabe fijoobe tamre boll kosde jam haa Lesdi mabbe.

0 128

Ministaajo shaanu sukaabe enanta pijirle haa Lesdi Ghana, Mustapha Ussif, wi tabitini Naajeeriyaabe wamboobe baawo bibbe Lesdi Naajeeriya fijoobe tamre bol kosde  rento to be yehi Lesdi Ghana ngam be fijida bee Black Stars dow ko laarani fijirde yabbitol ngam fija fijirde  FIFA World Cup dum 2022 nyennde jumbaare haa Baba Yara Stadium nder galluure  Kumasi.

Ussif suuditi haalakan nde commisinaajo mawdoojo  Ibok-Ete Ekwe Ibas,

 enanta faadama ‘en maako yaarani mo ngilla haa Ghana dowko Laarani fijirde nden.

“mi do wonndi bee Ardiido on nden mi anndini mo taskaramji amin dow ko laarani fijirde nden’’

Naajeeriyaabe yaaraniibe mo ngillakan usi barkidin be jabbaama no O jabbiribe be waliima hawtaade bee wiiki be tokkan ko diidaadi Lesdi ndin sappi ngam yiiki be Fiji fijirde nden be timmini jam nyennde Jumbaare.

Sadiq Alfa.

Leave A Reply

Your email address will not be published.