Take a fresh look at your lifestyle.

ngomnaajo Jihawol Oyo boymaajo soyti.

0 197

Ngomnaajo Jihawol Oyo boymaajo , Otunba Adebayo Alao-Akala,soyti bimbiire nyennde Alarba haa galluure Ogbomosho.

Wakkati rahootowol ngol anndinaama ni dow O warti on oga jahaangal maako iga Abuja bee Jemma amma wala laabka dow ko halkimo.

Soytudo on hewti duubi 71.

O laatino ngomnaajo Jihawol Oyo nder hitaande 2007 yaaki 2011 les ililal jamiyawa  (PDP).

Sadiq Alfa

Leave A Reply

Your email address will not be published.