Take a fresh look at your lifestyle.

Adiibe Lesde Afrika fombinaari wadi giidal shaanu rento.

0 136

Ardiido Lesdi Africa Fombinaari Cyril Ramaphosa wi nasaraaku hebaama sanne haa waylaari Lesdi  Mozambique bawti yerbuki sooje’en ngan walla habda bee turtube haa giifakan.iga hitaande yawtunde.

Ramaphosa, suuditi haalakan haa joonde dowko laarani shaanu rento dum wada  (SADC)

 musamman dowko laarani jahargal yeeso rento musamman haa bakkeeje den.

Kawtal ngal SADC wadi dabareeji kanndudi haro yerbaaki sooja’en ko hewtani ujineeje  3,000 ngam wadda ragare fitnaaji kabe  haa giifakan.

O wi “iga ko yerb sooja’en ben jam hebaama,” 

Ardiido on Ramaphosa suditi haalakan ha galluure Malawi laamorde Lesdi Mozambique.

 Sadiq Alfa

Leave A Reply

Your email address will not be published.