Take a fresh look at your lifestyle.

PDP: hebi nasaraaku haa Jiha Taraba

0 31

Hukuuma hakkilanta shaanu Cubi INEC anndini dow  Kefas Agbu mo Jam’iya PDP on hebi nasaraaku Cubi ngomnaaku haa Jihawol Taraba.

PDP hebi  257,926

NNPP 202,277

APC 142,502  

SDP 28,374.

Professor Mohammed Abdulazeez wartiriido wattam cubi din mo hukuuma INEC kanyum on wiika haa yeeso ummaatoore Jiha Taraba.

Agbu hebi nasaraaku haa Galluuje  11 nder  16 ko Jihakan mari

Hebiido nasaraaku cubi din Mr Agbu huuwi kuude Sooja daliido golle den hewtudo lieutenant colonel nden O laati  hooreejo Jam’iya PDP

a

Leave A Reply

Your email address will not be published.