Take a fresh look at your lifestyle.
Eid

Ardiido Lesdi Naajeeriya wadani Tems barka

0 49

Ardiido Lesdi Naajeeriya Muhammadu Buhari hawtani ummaatoore Lesdi Naajeeriya wadani  hebiido nasaraaku dowko laarani gimi haa nder Duuniyaafu biddo Naajeeriya, Temilade Openiyi mo be burdi anndugo bee Tems, arandeejo biddo Naajeeriya mo hebi haatimmeere manoore  Grammy Award

Biddo Debbo on mardo Duubi 27 kanyum on hebi nasaraaku grammy‘Wait For U’ ‘Best Melodic Rap performance.’

 Buhari  holli seyo muudum sanne bee wiiki moyefu biddo Naajeeriya haa wanngina basiira’e faamu ko ALLAH hokkima bananta Biddo Debboojo on.

Ardiido on on wadani Tems, enanta luttube be O huudata barka.

Haatimmeere nde  65th grammy award wadaama on nyennde Alat haa  Crypto.com Arena, Los Angeles, nder Lesdi America ko hawti yimoobe Lesde Duuniyaaru fu.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.