Take a fresh look at your lifestyle.
Eid

Sooja’en hebi nasaraaku dow Turtube

0 91

Rentoobe Sooja’en be kawtal Operation Safe Haven have haa wayla Cakantaari Lesdi Naajeeriya wi hisni wujjaabe be be suudi ko hewtani 66.

Hooreejo Sooja’en ben, Major General Musa Danmadami kanyum on suuditi haalakan wakkati O  anndinanno kubaru;en ko aagal ngal wontiri  haa Abuja.


General Danmadami wi“ tokkere nden wadi fodde bawde mabbe be nanngi hallube 2 haa fattude  Sabon Layi nder Labbaare Langtang waylaari Jihawol Plateau”.

Kadima O wi woodi Balmi ko nanndi bana; AK47 5, 1 RPG 7, 4 RPG 7 bombji, 4 RPG 7, Bindigaaji pamari bana 1 barreta pistol hawtaade bee Lenguru maatootiral.

Non kadi Sooja’en be, Guards Brigades hawtaade bee rentoobe be kawtal koppi be hippi wujjoobe Himbe suuda haa Idu Chinkara nder Jihawol  Kogi wayla Cakantaari Lesdi Naajeeriya.

Non man hokkibe nasaraaku jaalorgal sanne haa Bakkeeje den masin be nanngi be meedi wobbe nder saatagidku’en ben.

SADIQ ALFA.

Leave A Reply

Your email address will not be published.