Take a fresh look at your lifestyle.
Eid

Ardiido Lesdi Naajeeriya tefri ummaatoore kawtal Koppi.

0 72

Ardiido Lesdi Naajeeriya  Muhammadu Buhari tefri ardiibe  Lesdi ndin dayta yidannde ko’e mabbe wobba kawtal hoore ngam wadda jahargal yeeso Lesdi Naajeeriya.

 Ardiido on suuditi haalakan nde’ O yaano Jihawol  Katsina wayla walaadu Hirna Naajeeriya nyennde Alamiisa.

 Buhari wolwi haalakn haa Hodorde ngomnati Jihakan tippungle bawti O omti golle dum ngomnaajo Jihakan huuwi haa giifakan.

 Kadima Ardiido On tefri Saaro’en hokka Bebbe mabbe anndal ngam be botira beeman yeeso

 Buhari mani tiinaaje ngomnaajo, Aminu Masari bee huuwanki ummaatoore Jihakan kuude banan’I haa Jihakan.

 Nder man woodi kuude barawal mallabo laawol Laanawal Lesdi ko hawti Lesdi Nijer enanta Naajeeriya ngam be botindira hakkunde mabbe.

Kadima woodi dammude bana, Kofar Laura nyirgal Laabi, golbi ndiyam,kampaniwa mMaaroori , nyawndorde ‘eko nanndi ‘enon ngam woodi luutudi tammi omteeki yeeso.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.