Take a fresh look at your lifestyle.

Turtube halki himbe 5 haa Lesdi Somalia.

0 123

Turtube hippi gollirde ngomnati haa Lesdi Somalia nyennde Alat wadi sanadu halkuki Himbe 5.

Ardiido gollirde mootaaji hoosata nyawbe ‘e Guski, Abdulkadir Adan, yecci kawtal Kubaru’en dow be hoosi nawniibe ko hewtani 16.

Moobgal Turtube kastaabe kambe on hoosi teddeenga yaaruki kippi den haa dow hodorde ardungal ngomnati haa bakkeeje Banadir nder Galluure  Mogadishu.

Golloowo haa gollirde nden laaraniido Gidde Gite muudum wi kippe den fuddaama on bee kippe mbar hoore dooko be Bindigaaji nasta fudda fidindirgo bee rentoobe haa Nokkuure nden.

Mustafa Abdulle, burno golloobe ben fu hisnaama bee wiiki neebi turtube ben do yaara kippe haa Giifakan.

Nder hitaande yawtunde on ngomnati kawtal Lesdi habdino ‘e Turtube ben sanne haa jabti nokkuuje de be jabino haa Fombinaari Lesdi Somalia.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.